Łapiąc deszcz

Udostępnij

„Jeśli woda to życie, deszczówka jest fontanną życia. Woda deszczowa to odnowa. Każda podróż dookoła cyklu hydrologicznego to świeży start, czysta woda i nowa szansa na zdrowie i życie. Łapanie deszczu pozwala nam magazynować czystą wodę i rozwijać się jako społeczności. Retencjonowanie deszczówki to wiara w przyszłość.”

 

Tak mikroretencję opisuje Lonny Grafman, profesor Zrównoważonego Projektowania, Energii i Technologii na Uniwersytecie Humboldta w północnej Kalifornii oraz autor książki „To Catch the Rain”, która jest dostępna dla zainteresowanych tym tematem, bezpłatnie na dedykowanej jej stronie.

 

Książka, zdaniem samego Grafmana, ma na celu dzielenie się inspirującymi historiami i poszerzaniem wiedzy na temat, jak różne społeczności retencjonują wodę opadową. Publikacja udostępnia szeroki wybór różnych strategii budowania zlewni wód opadowych z technologiami odpowiednimi dla miejsca, dostępności materiałów oraz ilość deszczówki, którą można zgromadzić. Wspólną cechą opisanych rozwiązań jest dbałość o względy społeczno-kulturowe.

 

Społeczność na spotkaniu w autorem, Lonnym Grafmanem.
Źródło: Facebook

 

Społeczność zaangażowana w edukację o małej retencji.
Źródło: Facebook

 

Jako osoby aktywnie zaangażowane w małą retencję, postanowiliśmy nabyć publikację, by nie tylko posiąść nową wiedzę, ale także by się nią podzielić.  „To Catch the Rain” Lonny’ego Grafmana liczy sobie 164 strony, z czego 80% stanowią przykłady systemów do gromadzenia wody opadowej. Jedne proste, inne zdecydowanie bardziej zaawansowane, łączy je jednak wspólny cel – wspólne budowanie bezpieczniejszej przyszłości.

 

„Inspirujące historie społeczności, które połączyły siły by złapać deszcz, oraz jak Ty możesz to zrobić.”

 

Tytuł „To Catch the Rain” skierowany jest przede wszystkim do majsterkowiczów, którzy szukają praktycznych rozwiązań problemu, jakim jest stres wodny. Jednak inżynierowie, profesorowie oraz studenci ścisłych kierunków również będą w stanie wiele wynieść z tej lektury.

 

Publikacja składa się z siedmiu sekcji, każda z nich stanowi składową procesu projektowania własnego systemu magazynującego wodę deszczową. W pierwszej i drugiej sekcji znajdziemy informację o głównych typach systemów oraz ich części. Później możemy przeczytać o znaczenia grawitacji oraz ciśnienia w systemach retencyjnych i obliczaniu parametrów, jakie powinien mieć dany system. W sekcjach piątej i szóstej znajdziemy natomiast informację o zaangażowaniu różnych społeczności w zbieranie deszczówki, względach ekonomicznych i prawnych. Ostatnią część stanowią zestawy problemów, które sprawdzą wiedzę czytelnika i przygotowują do zaprojektowania własnego, unikalnego systemu.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury książki „To Catch the Rain”, wersja elektroniczna jest w pełni darmowa, a tytuł napisano nie tylko starając się przekazać dużą dozę wiedzy, ale również zaangażowania autora w problem ochrony zasobów wodnych.

 

 

Autor: Gabriela Pawełkiewicz

 

Źródła:

To Catch the Rain – Inspiring stories of communities coming together to harvest their own rainwater, and how you can do it too.

Miniatura:

Facebook