Nowa fundacja, nowe perspektywy, czyli z czym wchodzimy w 2022 rok?

Biznes dla klimatu
Udostępnij

Styczeń to czas podsumowania roku poprzedniego, ale przede wszystkim spojrzenia na wyzwania i perspektywy nowego. Nie mogło też zabraknąć tej podwójnej perspektywy u nas. Rok 2021 był dla nas w pewnym sensie rokiem przełomowym. Niesieni pozytywnym odbiorem i zasięgiem akcji społecznej Manifest Klimatyczny, postanowiliśmy, że pomysłów i zapału do działania na rzecz klimatu i środowiska mamy dużo więcej i czas, aby uruchomić fundację – Biznes dla Klimatu, której nadrzędną misją jest angażowanie przedsiębiorców wokół odpowiedzialności za klimat. Chcemy tworzyć platformę do praktycznej współpracy świata biznesu, nauki, sektora publicznego i organizacji pozarządowych, którzy jak my wierzą, że bez realnych działań tu i teraz nie powtrzymamy zmian klimatu, a cenę naszych zaniechań zapłacą przyszłe pokolenia.

 

Krótka retrospekcja co się wydarzyło w 2021 roku

 

Kampania społeczna Manifest Klimatyczny pod hasłem „Wszystko w twoich rękach” to wyraz naszej odpowiedzialności za klimat. Jej celem jest zbudowanie jak największego zaangażowania społeczności, która wierzy, że niezbędne jest podejmowanie kolejnych wyzwań dla klimatu i każde działanie, nawet to najmniejsze, ma sens. Chcemy nie tylko edukować ekologicznie, ale przede wszystkimi pokazywać dobre przykłady działań z Polski i świata oraz zachęcać, inspirować innych do podejmowania następnych kroków i zmian swoich postaw, zachowań, procesów… Wokół naszych profili na socjal media zgromadziliśmy około 25-tysięczną społeczność, a te rosnące stale liczby osób zaangażowanych, to dla nas dowód, że działanie ma sens, ale też inspiracja do podejmowania kolejnych projektów.

 

Tak też zrodził się pomysł na Mapę Retencji, kiedy widzieliśmy jakie zaangażowanie rodziła nasza komunikacja związana z promowaniem małej retencji. Okazało się, że bardzo wiele osób chętnie dzieliło się swoimi doświadczeniami w zakresie gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. Pomyśleliśmy zatem, że watro pokazać moc powszechnego działania w tym obszarze i zliczać ile zatrzymujemy wody opadowej, zanim trafi ona do rzek i mórz. To też inicjatywa, która ma pokazać innym, jakie są sposoby na gromadzenie deszczówki i że każdy może, a nawet powinien podejmować to działanie. Dziś mamy już około 300 wpisów na naszej mapie i plan na jej rozwój i nowe funkcjonalności.

 

 

Powołanie fundacji

 

15 września 2021 roku została formalnie zarejestrowana fundacja Biznes dla Klimatu, której nadrzędnym celem, określonym w statucie, jest wspieranie rozwoju oraz rozpowszechniania wiedzy i rozwiązań wpływających na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ograniczenie emisji i ochronę bioróżnorodności. W skład Rady Fundacji weszli eksperci i praktycy z różnych obszarów, od wielu lat zaangażowani w działania na rzecz klimatu i ochrony bioróżnorodności: Wojciech Falkowski (fundator), Jacek Zalewski, Paweł Licznar, Magdalena Markiewicz, Radomir Matczak, a zarząd fundacji objęła Sylwia Molewska.

 

Działalność fundacji koncentruje się nie tylko na realizowaniu własnych inicjatyw i projektów, ale także na współpracy i wspieraniu wartościowych inicjatyw innych organizacji. Tak dzieje się między innymi w przypadku projektu powołanego do życia przez konsorcjum trzech uczelni (SGH, AGH i Uniwersytetu Wrocławskiego) o nazwie Międzyuczelniana Akademia Klimatu. Obecnie trwają prace formalno-organizacyjne związane z uruchomieniem pierwszej edycji studiów w październiku tego roku, o czym z pewnością będziemy też informować.

 

 

 

 

 

Rok 2022 – co nas czeka?

 

Zdradzimy kilka naszych planów, ale o niektórych jeszcze nie wspomnimy, bo są jeszcze w fazie koncepcyjnej. Oczywiście kontynuujemy i rozwijamy nasze dotychczasowe projekty: Manifest Klimatyczny i Mapa Retencji. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy też wspólnie z naszym partnerem Ecol-Unicon konkurs, w którym można wygrać jedną z trzech beczek na deszczówkę i następnie obdarować nią wybraną instytucję, czy organizację, np. szkołę swojego dziecka czy wnuka. Szykujemy też nowość w naszej pro klimatycznej komunikacji… Już niebawem uruchomimy nasz podcast, który mamy nadzieję, stanie się wartościowym źródłem informacji i inspiracji dla wielu przedsiębiorców, wdrażających działania związane z neutralnością klimatyczną biznesu czy gospodarką obiegu zamkniętego.

 

Równolegle rozwijamy, we współpracy z organizacją Pracodawcy Pomorza, nową inicjatywę: Pomorski Biznes dla Klimatu. Celem tego przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk firm województwa pomorskiego w dążeniu do neutralności klimatycznej i wdrażania gospodarek o obiegu zamkniętym oraz szeroka edukacja proekologiczna skierowana do pracowników pomorskich firm.

 

 

Wszystko w Naszych/Twoich Rękach…

 

Wierzymy, że każde, nawet najmniejsze działanie na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności ma znaczenie! Jeśli też tak uważasz, Twój biznes działa już na rzecz ochrony środowiska lub zamierzasz podjąć konieczne kroki w tym kierunku – podpisz się pod Deklaracją biznesu na rzecz adaptacji do zmian klimatu i dołącz do nas!

 

Autor: Sylwia Molewska, Prezeska fundacji Biznes dla Klimatu