Klimatyczna współpraca pomorskiego biznesu

Biznes dla klimatu
Udostępnij

Z inicjatywy fundacji Biznes dla Klimatu oraz organizacji Pracodawcy Pomorza został zainicjowany projekt platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między pomorskimi firmami, której celem jest dążenie biznesu do neutralności klimatycznej i wprowadzania skutecznych proekologicznych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach.

 

„Realizując jeden z nadrzędnych celów statutowych fundacji Biznes dla Klimatu, jakim jest edukacja proklimatyczna i budowanie platformy współpracy świata biznesu, nauki oraz szeroko rozumianego aktywizmu, zorganizowaliśmy wspólnie z organizacją Pracodawcy Pomorza  spotkanie warsztatowe dla największych pomorskich firm produkcyjnych” – mówi Sylwia Molewska, prezeska Fundacji Biznes dla Klimatu.  Spotkanie odbyło się 19 stycznia br., pod hasłem „Pomorski biznes dla klimatu,” w siedzibie Pracodawców Pomorza.

 

Otwierając spotkanie, Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza podkreślał, że zagadnienie zielonej transformacji przedsiębiorstw jest bardzo istotne w agendzie podejmowanych przedsięwzięć. Nasza organizacja aktywnie realizuje różne tematy proekologiczne, m.in. te związane z optymalnym wykorzystaniem energii, minimalizacją śladu węglowego w przedsiębiorstwach” – wyliczał Tomasz Limon, przypominając o powołanym w strukturach organizacji Forum Energii i Klimatu.

 

Otwarcie spotkania przez Sylwię Molewską, Biznes dla Klimatu oraz Tomasza Limona, Pracodawcy Pomorza

 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja dr Aleksandry Kardaś wiceprezeski Fundacji Edukacji Klimatycznej, która wygłosiła prelekcję  pt. „Klimatyczne ABC – aktualny stan i  przyszłość klimatu wg raportu IPCC oraz ustaleń COP26”. Opierając się o najnowsze badania i naukowe fakty płynące z raport IPCC, zaprezentowała brief informacji o klimacie w kontekście zarówno światowym, polskim, jak i lokalnym wymiarze wpływu zmian klimatu na region Pomorza.

 

Wystąpienie dr Aleksandry Kardaś, Fundacja Edukacji Klimatycznej

 

W kolejnej części spotkania temat finansowania zielonej transformacji przez instytucje finansowe przybliżył Robert Kasprzak, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. Według przewidywań ekspertów do 2025 roku 1/3 wszystkich globalnych aktywów finansowych będzie ulokowana w proekologicznych inwestycjach. To pokazuje,  jak ważne są tego typu inwestycje. Podkreślił również, że skala wyzwań jest ogromna i chociaż rolą instytucji finansowych jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom ograniczania emisji CO2 i wspierania takich inwestycji, to „zielona transformacja” nie obędzie się bez finansowego wsparcia ze środków publicznych.

 

Wystąpienie Roberta Kasprzaka, BOŚ Bank

 

Jak zaznaczył w swoim  wystąpieniu Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdy spojrzymy z perspektywy geopolityki, skłonność, by ponosić dalsze ciężary dekarbonizacji, nie jest trendem powszechnym. „Gdybyśmy chcieli zrealizować optymistyczny scenariusz zeroemisyjności i zabrać się za oczyszczanie atmosfery z CO2, to zarówno wysiłek, jak i środki na ten cel przeznaczone byłyby gigantyczne”. Zaznaczył również, że wzrastające napięcia społeczne na tle zmian klimatu wywołane suszami i wojnami o wodę, to zjawiska kapitałochłonne i biznes w tym świecie będzie musiał się odnaleźć.

 

Wystąpienie Szymona Gajdy, Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku

 

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć konkretnych dobrych praktyk wprowadzanych już przez pomorskich przedsiębiorców. Balex Metal, producent materiałów budowlanych, dostarczający rozwiązania dla budownictwa przemysłowego, mieszkalnictwa i rolnictwa, realizuje strategię zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Planet Passionate”. Firma wdraża założenia strategii w swoim biznesie w wielu obszarach, również rozwoju produktów – np. współpracuje z fundacją zajmującą się wyławianiem plastiku z oceanów i przetwarza go jako jeden z surowców do produkcji  swojego asortymentu.

 

Wystąpienie Adama Wizimirskiego, Balex Metal

 

Prezes Ecol-Unicon Wojciech Falkowski w prezentacji o ekologicznych rozwiązaniach spółki stwierdził: „Dwa najważniejsze cele, jakie sobie stawiamy, to ograniczenie emisji CO2 oraz ochrona bioróżnorodności. W strategii spółki zakładamy osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku”. Dodał również, że z perspektywy przedsiębiorstwa ważnym obszarem, gdzie należy szukać oszczędności jest wykorzystanie wody opadowej do celów technologicznych.

 

Wystąpienie Wojciecha Falkowskiego, Ecol-Unicon

 

Część pomorskich przedsiębiorstw już stawia sobie ambitne cele związane z neutralnością swojego biznesu, wskazując w strategiach konkretne daty, kiedy  nastąpi  wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju. Pozostali są otwarci na proklimatyczne wyzwania, nie mniej poszukują właściwej ścieżki dla swoich przedsiębiorstw. Jak wskazali uczestnicy spotkania największą barierą zielonej transformacji polskich przedsiębiorstw jest niewystarczająca edukacja i niska świadomość wśród pracowników oraz osób decyzyjnych. Istotnym problemem jest też kwestia braku kompetencji i know-how technologicznego oraz finansowania tych zmian w organizacji. Te opinie potwierdzają dużą wartość  realizacji takich warsztatowych spotkań, które  pogłębiają wiedzę i pozwalają na wymianę doświadczeń wśród pomorskiego biznesu.

 

[fot. Pracodawcy Pomorza]