Współpraca polskich uczelni na rzecz ochrony klimatu z istotnym wsparciem organizacji pozarządowych

Biznes dla klimatu
Udostępnij

Trzy wiodące uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski – zawarły umowę dotyczącą powstania Międzyuczelnianej Akademii Klimatu – konsorcjum studiów podyplomowych. To wyjątkowa w skali kraju inicjatywa.

 

Studium Międzyuczelniana Akademia Klimatu to unikatowy pomysł trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska, Fundacji Edukacji Klimatycznej oraz Fundacji Biznes dla Klimatu. Umowę dnia 3 lutego br. podpisali rektorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (AGH), dr hab. Piotr Wachowiak (SGH), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr).

 

Rektorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (AGH), dr hab. Piotr Wachowiak (SGH), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr).
Rektorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (AGH), dr hab. Piotr Wachowiak (SGH), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr).

 

Ideą, jaka stała za powstaniem MAK, jest kompleksowe kształcenie kadry managerskiej, która chce poszerzyć wiedzę związaną ze zmianami klimatu oraz zdobyć praktyczne umiejętności do wdrażania dobrych proekologicznych praktyk w organizacjach. To również propozycja edukacyjna dla pracowników urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

 

„Zmiany klimatu i towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Chcemy wychodzić im naprzeciw i proponować rozwiązania na wielu płaszczyznach. Międzyuczelniana Akademia Klimatu jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym i odpowiadającym na aktualne potrzeby. Wkład merytoryczny AGH do programu studiów podyplomowych będzie dotyczył m.in. technicznych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Chcemy przekazywać wiedzę dotyczącą konsekwencji płynących z obecnych zmian dla jakości naszego życia czy konieczności realizacji zobowiązań na poziomie globalnym czy europejskim.- mówił prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

 

Każda z uczelni wnosi wartość merytoryczną typową dla danej jednostki naukowej. To ma być gwarantem najwyższego poziomu studiów, które tworzyć będzie kadra doskonałych inżynierów, ekonomistów i humanistów.

 

Kooperacja instytucji, firm z różnych sektorów czy uczelni wyższych w dzisiejszych czasach, kiedy kryzys klimatyczny jest faktem, wydaje się niezbędna, a wręcz nieunikniona. Ze zmianami klimatu sami sobie nie poradzimy, stąd właśnie idea konsorcjum – podkreślił rektor SGH prof. Piotr Wachowiak.

 

Niebagatelną rolę w całym projekcie gra środowisko biznesu. Instytucją finansową, która od 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska i aktywnie wspiera zielono-niebieskie inicjatywy jest Bank Ochrony Środowiska. Jego prezes, Wojciech Hann zaznaczył:

 

We współpracy ze środowiskiem biznesowym należy tworzyć nowoczesną ofertę kształcenia ustawicznego dla specjalistów. W dobie zmian klimatycznych i wiążących się z nimi wyzwań, tak holistyczne oraz interdyscyplinarne podejście prezentowane przez MAK jest bardzo potrzebne, a udział w Studium z pewnością będzie stanowić realne wsparcie dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się tą problematyką.”

 

Oprócz sektora bankowego aktywnie w tworzenie konsorcjum włączył się biznes oraz organizacje pozarządowe, w tym gdańska fundacja Biznes dla Klimatu.

Interdyscyplinarna edukacja na najwyższym poziomie pozwoli na lepsze przygotowanie przyszłych kadr urzędników, przedsiębiorców, naukowców do skutecznej walki z kryzysem klimatycznym. To bardzo ważne aby różne środowiska podjęły nie tylko merytoryczną dyskusję lecz także pilne działania mitygacyjne i adaptacyjne do zmian klimatu” – mówi Wojciech Falkowski, założyciel Fundacji Biznes dla Klimatu, który już w marcu 2021 roku dał impuls do dyskusji o międzyuczelnianej współpracy i edukacji klimatycznej.

 

Dyskusje o projekcie podjęli przedstawiciele wielu uczelni, w szczególności Wojciech Hann (prezes Zarządu BOŚ i przewodniczący Rady Uniwersytetu Wrocławskiego) i Szymon Malinowski (portal Nauka o Klimacie i Uniwersytet Warszawski). Od pierwszych spotkań braliśmy pod uwagę interdyscyplinarność obszaru zagadnień nauki o klimacie i związaną z tym konieczność powiązania aspektów środowiskowych, inżynierskich oraz ekonomicznych. Dziś mamy efekt ich ciężkiej pracy i wielką satysfakcję z podpisania umowy, deklarując jednocześnie dalsze wsparcie w rozwoju inicjatywy poprzez nasze fundacje: Banku Ochrony Środowiska, Edukacji Klimatycznej oraz Biznes dla Klimatu, a także udział w pracach Rady Konsultacyjnej”- kontynuuje Wojciech Falkowski.

 

Zgodnie z umową funkcję lidera konsorcjum będą obejmowały kolejno strony umowy, każda przez okres jednej edycji studiów. Na pierwszego lidera wyznaczono SGH, a następnie w kolejności AGH i Uniwersytet Wrocławski.

 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.