Stan wód w Polsce – nie jest dobrze!

Udostępnij

Kurczące się zasoby wody w Polsce to jedno, ale istnieje jeszcze jeden problem, z którym się mierzymy – według danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tylko 10% rzek w Polsce ma stan/potencjał ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a 30% słaby lub zły. Poprawa stanu wód w Polsce to nasz wspólny cel, który możemy osiągnąć odpowiednim użytkowaniem zlewni i wdrażaniem konkretnych działań.

Oczywiście rozwiązania systemowe są niesamowicie ważne, ale również w tym przypadku możemy zacząć od siebie. Istnieje bardzo duża zależność między tym, co zostawiamy po sobie nad wodą, a tym, jaka jest jakość wody, której używamy na co dzień, dlatego edukacja i zmienianie przyzwyczajeń człowieka jest szalenie ważne. Dziesiątki ton śmieci: sprzęt AGD, opony czy wielkogabarytowe odpady po remontach, butelki czy nawet odpady kuchenne – to niestety częsty widok przy zalewach i na odcinkach rzek. Ludzie, którzy w ten sposób porzucają swoje odpady nie mają często pojęcia, że takim zachowaniem szkodzą sami sobie.

Coraz więcej widzimy akcji edukacyjnych i organizacji, które aktywnie prowadzą pracę u podstaw organizując akcje sprzątania obszarów około rzecznych i tym samym szerzą dobre praktyki i uczą postaw proekologicznych.

Angażowanie się w takie akcje oraz odpowiedzialne decyzje konsumenckie w wyborze produktów, żywności ale przede wszystkim to przejaw troski o nasze zasoby wodne.

Wszystko w NASZYCH rękach!