Co wiemy o zmianie klimatu? Zobacz podsumowanie naszego quizu!

Udostępnij

Nie ma wątpliwości, że wiedza na temat zmian klimatycznych powinna być szeroko rozpowszechniana, choć nie musi być w społeczeństwie bardzo rozległa (a może nawet, w obliczu ogromu dezinformacji w sieci, lepiej, by była jak najbardziej ścisła i oparta po prostu na rzetelnych faktach naukowych!). Do tego potrzebujemy oczywiście jakościowej i powszechnej edukacji. W sytuacji, w jakiej się znajdujemy –  a jest nią niestety klimatyczny kryzys – tylko wiedza i dialog może dać nam więcej poczucia sprawczości i jasności oceny.

 

Quiz świadomości klimatycznej pt. „Co wiem o zmianie klimatu?” przygotowany został przez fundację Biznes dla Klimatu oraz portal Nauka o Klimacie. Jest formą zabawy, sprawdzającej stan wiedzy o zmianie klimatu. Ma otwarty i niezobowiązujący charakter i opiera się na wybranych klimatycznych faktach i mitach.

Jeśli nie sprawdzałeś jeszcze swojej wiedzy o klimacie zrób to teraz klikając TUTAJ i zaproś do zabawy znajomych!

 

  • Co mówią o stanie wiedzy o zmianach klimatu wyniki quizu?

 

Zacznijmy od tego, jak uczestnicy quizu ocenili swoją wiedzę na temat zmian klimatu? 47% biorących udział w quizie ocenili ją jako dobrą, 42% jako przeciętną lub słabą (oceny 3 i 2). 10% jest zadowolonych ze stanu swojej wiedzy i ocenia ją jako świetną (ocena 5).

 

 

Zapytaliśmy o wzrost temperatury Ziemi w okresie od połowy XIX w. – i to pytanie spotkało się z prawidłową odpowiedzią wśród 63% biorących udział w quizie. Oznacza to, że 37% osób odpowiedziało nieprawidłowo. Może to być efekt zarówno braku wiedzy, jak i niewiary w doniesienia naukowe.

 

 

Kolejne pytanie o prawidłowość stwierdzenia: „W związku z globalnym ociepleniem każdy kolejny rok jest coraz cieplejszynależało do tzw. podchwytliwych. Na pytanie twierdząco odpowiedziało około połowa badanych osób – 53%, pozostałych 47% zaprzeczyło – i miało rację.

 

To jeden z punktów, który powinien znajdować się we wszystkich materiałach edukacyjnych dotyczących zmian klimatycznych: przyrodę cechują zmiany i wahania, wobec tego niekoniecznie każdy kolejny rok jest cieplejszy niż poprzedni. Nie zmienia to ogólnej tendencji, czyli wznoszenia się krzywej temperatury.

 

Uczestnicy quizu nie mieli wątpliwości wobec pytania o zwiększoną częstotliwość susz oraz ulew, a nie tylko jednego z tych dwóch zjawisk – 97% poprawnych odpowiedzi!

 

Ponad połowa (58%) osób wskazała prawidłowo, że to działalność człowieka odpowiada za zachodzące dziś globalne ocieplenie, 42% uwzględniło udział czynników naturalnych w tym procesie. Warto tu przypomnieć, że naukowcy nie mają wątpliwości:  99% badaczy klimatu uważa, że to ludzie spowodowali globalne ocieplenie!

 

 

Znaczne wątpliwości wzbudziło pytanie o koncentrację COw powietrzu podane w procentach (nie w ppm*). Aż 63% uczestników nie znało odpowiedzi na to pytanie (i podało wzrost o 10 lub o 20%) a 37% odpowiedziało poprawnie – wskazując obecny 50% wzrost koncentracji CO2 w powietrzu.

 

Wpływ emisji z Polski na klimat świata oceniło jako realny aż 95% osób.  5% biorących udział w quizie nie znało odpowiedzi na to pytanie lub uznało, że ten wpływ nie jest istotny lub nie istnieje – być może dlatego, że faktycznie na liście krajów najbardziej emisyjnych, Polska nie plasuje się blisko podium (doszło ostatnio dodatkowo do cięć wolumenu emisji CO2). To tylko 5%, ale jednak aż prawie 100 osób! Z drugiej strony wiele w rozumieniu pozycji kraju na tle innych państw świata zależy od proporcji źródeł emisji, np. udziału energetyki i ciepłownictwa, a także wskaźnika (przeliczenie emisji per capita, przeliczenie na ogólną masę CO2 itd.).

 

Znaczne wątpliwości uczestników quizu wzbudziło pytanie o poziom redukcji emisji dwutlenku węgla związanych z działalnością człowieka, który mógłby zatrzymać globalne ocieplenie (teza zawarta w pytaniu: zmniejszenie emisji o 50 % jako „lek” na zmianę klimatu). Wiemy, że utrzymanie średniej temperatury powierzchni Ziemi poniżej 1,5oC ocieplenia (względem epoki przedprzemysłowej) wymaga sprowadzenia emisji dwutlenku węgla do z e r a już około 2050 r. (przy jednoczesnej redukcji emisji metanu o ok. 30%; a i taki poziom nie oznacza jednoznacznie zahamowania procesu ocieplania klimatu). Odpowiedź twierdząca na to pytanie była więc błędna – tak wskazało aż 58% biorących udział w quizie. Udział odpowiedzi prawidłowych to 42%. Czy to znaczy, że zbyt optymistycznie oceniamy wysiłek, jaki musimy włożyć w działania proklimatyczne?

 

72% biorących udział w quizie prawidłowo wskazało na tezę o tym, że największą emisję dwutlenku węgla generuje spalanie węgla, ropy i gazu. 24% osób odpowiedziało, że to  hodowla zwierząt generuje więcej dwutlenku węgla.

 

Pytaniem o wpływ sadzenia drzew na globalne ocieplenie, chcieliśmy obalić mit o tym  że sadząc dużo drzew rozwiążemy problemy zmiany klimatu. 86 % biorących udział w badaniu słusznie wskazało, że to byłoby za proste, oczywiście pomijając fakt, ze obecnie ciągle w skali świata na potęgę wycinamy drzewa, zamiast o nie dbać.

 

Zauważamy czasami mylenie smogu ze zmianami klimatycznymi albo automatyczne wiązanie walki ze smogiem z walką z tymi zmianami. Tak też w naszym quizie wskazało 24% osób.  Aż 76% osób prawidłowo odpowiedziało na pytanie „Czy zwalczając smog automatycznie zwalczamy globalne ocieplenie”.

 

*Dziś koncentracja ta wynosi ok. 400 ppm i rośnie w niespotykanym wcześniej tempie 2 ppm rocznie.

 

 

  • Kto dotąd wziął udział w naszym quizie? (metryczka wg wieku, płci, wykształcenia)

 

Wśród 99% osób, które zdecydowały się podać swoją płeć, dominowały kobiety (55%) a wiek respondentów (1975 odpowiedzi na 2022, tj. ok. 98%) mieścił się w zakresie od 18 do < 65lat.

 

 

 

 

Wśród osób, które odpowiedziały na pytanie o poziom wykształcenia, większość (1417 osób, 70%) legitymuje się wyższym wykształceniem, a 18% ma wykształcenie średnie. Quiz wypełniły 2022 osoby.

 

  • Quiz „Co wiesz o klimacie?” dalej trwa!

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie edukacyjnej. Quiz pozostaje aktywny dalej dla wszystkich, którzy chcą sprawdzać swoich sił TUTAJ.