Co o zmianie klimatu wiedzą pracownicy pomorskich firm? Pobierz raport z badania!

Biznes dla klimatu
Udostępnij

Gołym okiem obserwujemy, że niekorzystne zmiany klimatyczne postępują z roku na rok. Ma to ogromny, negatywny wpływ zarówno dla środowiska naturalnego, jak i człowieka – wzrastająca średnia roczna temperatura powietrza, wymierające gatunki roślin i zwierząt czy też częste klęski żywiołowe, to tylko niektóre z ich konsekwencji. Mamy oczywiście narzędzia, by niwelować efekty tych zjawisk, jednak lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie. Świadomość ekologiczna człowieka oraz wiedza z zakresu zmiany klimatu wydaje się być w tym aspekcie kluczowa.

 

Idąc za definicją naukową, mianem świadomości ekologicznej określa się stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego, zespół posiadanych informacji i przekonań na jego temat, a także system wartości, jakim wobec niego kieruje się on w swoim postępowaniu*.

 

Polacy na tle pozostałych państw Unii Europejskiej wyróżniają się względnie niskim poziomem świadomości ekologicznej, w tym związanej ze zmianami klimatu oraz wynikającymi z nich zagrożeniami ekologicznymi i zdrowotnymi. Można zauważyć jednak, że na przestrzeni ostatnich lat zarówno stan świadomości, jak i wiedzy się poprawia**.

 

Wiedza „na trójkę”

 

Fundacja Biznes dla Klimatu, w projekcie współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy wsparciu stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, przeprowadziła projekt „Pomorski Biznes dla Klimatu – zbadanie stanu wiedzy i zmianie klimatu oraz szkolenie „ABC Wiedzy o klimacie” wraz z konkursem dla pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego”.

 

Ankietę wypełniło 400 pracowników pomorskich przedsiębiorstw. Średnia wartość udzielonych poprawnych odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zmiany klimatu wyniosła 59,2%. Jeżeli odnieść ten wyniki do akademickiej skali ocen, ten wynik mieści się w przedziale oceny dostatecznej. 

 

Wśród ankietowanych przeważa pogląd, że biznes jest współodpowiedzialny za zachodzącą zmianę klimatu (87%). Są to osoby, które zdecydowanie uważają, że obecna zmiana klimatu przyniesie negatywne konsekwencje (69%) a region pomorski zdecydowanie odczuje skutki tych zmian (60%). Ta grupa też uznaje, że mamy poważny kryzys klimatyczny i należy działać natychmiastowo (76%). W tej grupie świadomość wagi własnych działań i indywidualnych wyborów oraz ich znaczenia dla ochrony klimatu jest bardzo wysoka (85%).

Jako na bariery blokujące działania ankietowani zauważają niski poziom edukacji (76%) oraz brak odpowiednich decyzji politycznych (80%).

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem oraz głównymi wnioskami z badania.

 

 

 

Wartość edukacyjna

 

Samo wzięcie udziału w badaniu było pierwszym elementem. Kluczową rolę miał edukacyjny wymiar projektu i zaproszenie uczestników na  szkolenie „Klimatyczne ABC” przeprowadzone przez dr Aleksandrę Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej i ekspertkę portalu Nauka o Klimacie. W szkoleniu wzięło udział online 125 uczestników, nagranie zostało umieszczone na YouTube, gdzie do tej pory obejrzało je 126 osób. 

 

 

 

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli szansę wziąć udział w konkursie, w którym był do zdobycia domowy kompostownik (nagroda główna) oraz trzy egzemplarze książki „Nauka o Klimacie” z autografem dr Aleksandry Kardaś (nagrody dodatkowe). Warunkiem było rozwiązanie Klimatycznego Quizu i udzielenia jak największej liczby poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Z tym zadaniem zmierzyło się 44 uczestników.

 

 

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Nazwa zadania: „Pomorski Biznes dla Klimatu – zbadanie stanu wiedzy i zmianie klimatu oraz szkolenie „ABC Wiedzy o klimacie” wraz z konkursem dla pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego”.

Koszt kwalifikowanany: 14 632,44 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 9 691,07 zł, w formie dotacji na realizację zadań bieżących.

Sprawozdanie: sprawozdanie i efekty osiągnięte_wrzesień 2022

 

___

*D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 163.

** M. Szostek, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 243–261.

 

CZYTAJ WIĘCEJ: