Nowy cykl podcastów Biznes dla Klimatu!

Udostępnij

Z początkiem tego roku w fundacji Biznes dla Klimatu opublikowaliśmy raport z badania, które przeprowadziliśmy na grupie pracowników pomorskich przedsiębiorstw. Raport był częścią większego projektu, który badał wiedzę o zmianie klimatu. W ankiecie zachęcaliśmy naszych respondentów do powiedzenia nam, jakie zagadnienia z obszaru klimatu i ochrony środowiska, chcieliby zgłębić – jednym słowem, co ich najbardziej interesuje. Odpowiedzi zebraliśmy, policzyliśmy głosy i… wracamy z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania.

 

I tak się akurat złożyło, że pierwszy odcinek dotykać będzie tematu odnawialnych źródeł energii oraz tego, czy są one w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne i wyprzeć paliwa kopalne.

 

Utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z filarów utrzymania bezpieczeństwa państwa. Wraz z agresją Rosji na Ukrainę została podważona polityka energetyczna państw oparta jedynie na analizach ekonomicznych.

 

Równie istotne stało się postrzeganie strategiczne energetyki, jej niezależności, dywersyfikacji źródeł, stabilności dostaw, zapasów surowców, rozproszenia czy wreszcie odporności na zagrożenia. Nowa sytuacja geopolityczna uruchomiła dyskusję o stabilności energetycznej i zwróciła oczy w kierunku odnawialnych źródeł energii.

 

 

 

Dziś w dyskusji publicznej mocno wybrzmiewa stanowisko, że szybkie, dobrze zarządzane przejście na odnawialne źródła energii to jedyna droga do bezpieczeństwa energetycznego. Od lat nasza zależność od importu jest wysoka – z zagranicy sprowadzamy połowę wszystkich zużywanych surowców energetycznych.

 

Przed marcem 2022 roku importowaliśmy około 80% zużywanego gazu, prawie 100 % ropy, a nawet około 20% zużywanego w Polsce węgla. W imporcie węgla do Polski dominującym dostawcą była Rosja, której udział w 2020 roku wyniósł 75%. Wywołana przez nią wojna jeszcze dobitniej pokazuje, że najważniejszym sposobem na zapewnienie niezależności energetycznej będą inwestycje w OZE.

 

Przechodzenie firm na zieloną energię to też obecnie jeden z głównych trendów biznesowych. Podyktowany jest chęcią redukcji kosztów zużywanej energii, a także rosnącymi oczekiwaniami ze strony klientów oraz partnerów biznesowych, którzy zobligowani do składania raportów niefinansowych oczekują, że w ich łańcuchu dostaw będzie minimalizowany ślad węglowy. Wprowadzona w ubiegłym roku unijna dyrektywa CSRD o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, tylko przyspiesza zwrot ku OZE.

 

Polecamy również ten odcinek podcastu, w którym rozmawiam z prezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jackiem Szymczakiem o potrzebie transformacji branży energetycznej. SŁUCHAJ TUTAJ

 

____________________________________________________

 

Odcinek powstał na podstawie:

 

Literatura:

  • Maslin M., Zmiany Klimatu. Krótkie wprowadzenie, tłum. K. Dośpiał-Borysiak, Łódź 2018.
  • Wybrane przyrodnicze i prawno-administracyjne aspekty energetyki odnawialnej w Polsce, red. M. Świątek, Szczecin 2022.