#13 Ekonomia społeczna to część gospodarki, która jest nakierowana na człowieka

Udostępnij

Czym jest ekonomia społeczna? Według oficjalnej definicji ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

 

A jak się robi biznes w oparciu o ten model? Tego dowiecie się z najnowszego odcinka podcastu #BiznesDlaKlimatu, w którym rozmawiamy z Patrycją Surowiec i Karolą Dwórznik, zarządzającymi działaniami spółdzielni socjalnej ZEROBAN.

 

 

Spółdzielnia socjalna ZEROBAN, to stosunkowo niewielka manufaktura z dużą misją. Zaspokaja potrzeby biznesu, który szuka możliwości włączenia w swoje codzienne życie prospołecznych postaw oraz którzy chcą być świadomymi konsumentami w myśl idei zero waste. Kupując produkty i akcesoria wytwarzanie przez zespół spółdzielni, działasz społecznie, ponieważ: – pomagasz ludziom wykluczonym z rynku pracy – promujesz idei ekonomii społecznej, – wspierasz lokalną przedsiębiorczość, – promujesz postawę zero waste i fair trade.