Mozaika klimatyczna – warsztat, który łączy kropki

Udostępnij

Coraz częściej słyszymy o kryzysie klimatycznym. Dużo mówi się o transformacji energetycznej, OZE, dekarbonizacji i politykach klimatycznych. Jednak budowanie świadomości i poparcia dla zmian można zacząć tylko, gdy świadomość mechanizmów związanych ze zmianami klimatu będzie powszechna.

 

Podstawową wiedzę, niezbędną dla zrozumienia tych mechanizmów, można nabyć już w 3 godziny!

 

Z pomocą przychodzi warsztat Mozaika Klimatyczna, który jest pochodzącym z Francji narzędziem wspierającym w edukacji klimatycznej. Forma w jakiej prowadzona jest Mozaika pozwala na zrozumienie skomplikowanych zależności w prosty i ciekawy sposób. Jest ona doskonałym początkiem dla rozmów o klimacie. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu uczestników i formule gry, warsztaty integrują zespół oraz inspirują do podejmowania działań w celu łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu.

 

Na całym świecie w warsztatach wzięło udział już ponad 1 mln 200 tys. osób!

 

Mogą one być prowadzone w formie zamkniętej dla pracowników instytucji publicznych, prywatnych firm i organizacji pozarządowych, a także w otwartej formule dla osób indywidualnych. W ramach warsztatów uczestnicy pod kierunkiem moderatora układają 42 karty, opracowane na podstawie naukowych raportów IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu). Karty zawierają stronę graficzną i opisową, które w przystępny sposób obrazują oraz opisują zjawiska takie jak, np. zakwaszenie oceanów, rezerwuary węgla czy wzrost temperatury wody. Uczestnicy poznają w ten sposób sieć wzajemnych oddziaływań między tymi elementami.

 

Warsztat składa się z kilku uzupełniających się etapów. Pierwszym z nich jest układanie kart, dzięki którym uczestnicy odkrywają związek przyczynowo-skutkowy między kluczowymi zjawiskami. Karty rozdawane są przez moderatora w pięciu zestawach, stopniowo sprawiając, że gra jest coraz bardziej wymagająca. Po ułożeniu wszystkich kart jest czas na połączenie ich strzałkami. Wielość połączeń pozwala uczestnikom odkryć złożoność problemu zmian klimatu. Następnie dla utrwalenia nabytej wiedzy, uczestnicy kreatywnie podsumowują ułożone karty i dzielą się spostrzeżeniami, co pozwala im na przyswojenie wiedzy. W trzecim etapie ma miejsce rozmowa o towarzyszących uczestnikom emocjach, dająca przestrzeń do nazwania swoich reakcji oraz zrozumienia realności zagrożeń. Na zakończenie Mozaiki Klimatycznej jest również czas na wspólną dyskusję nad propozycjami rozwiązań dla problemów zdefiniowanych podczas warsztatów, także pod kątem działań, które we własnej organizacji można podjąć dla przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Zaletą Mozaiki Klimatycznej jest to, że jej uczestnicy nie potrzebują wcześniejszej wiedzy o zmianach klimatu. Do wykorzystania potencjału warsztatu, wystarczy otwarty i chętny do nauki umysł oraz aktywny udział na każdym jego etapie.

 

Mozaika Klimatyczna na świecie:

 

tekst: Patrycja Domańska-Sosińska