Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Udostępnij

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju zawartym w Agendzie 2030, czyli dokumencie przyjętym w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej był to główny punkt zainteresowania w 2023 roku.

 

Zasadniczo do 2050 roku powinniśmy dokonać konkretnych zmian, żeby spowolnić galopujące ocieplanie się klimatu. Szacunkowo do tego roku na ziemi będzie nas blisko 10 miliardów – wyżywienie takiej liczby ludności to poważne wyzwanie, zwłaszcza, że już teraz, przy blisko 8 miliardach dusz na naszej planecie, zapewnienie pożywienia jest dużym obciążeniem.

 

I chociaż konsumpcje rozumiemy jako szeroko pojęte zużywanie dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb ludzi, to dziś skupimy się na konsumpcji i produkcji żywności.

 

 

Przydatne linki: