Czyste powietrze – co możesz zrobić już dziś?

Udostępnij

14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony kilkanaście lat temu przez działającą między innymi na rzecz jakości powietrza Fundację Arka z Bielska-Białej.

 

Czyste powietrze to życie. Podobnie jak bez wody, nie można żyć bez dostępu do życiodajnego tlenu. Największym zagrożeniem dla naszego zdrowia jest dzisiaj SMOG. To słowo jest codziennym towarzyszem życia mieszkańców wielu polskich miast. Oddychanie powietrzem zanieczyszczonym pyłem, tlenkami azotu i siarki lub ozonem może mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie.

 

To, co jeszcze pod koniec XX w było standardem teraz na początku drugiego dwudziestolecia XXI w staje się nie do przyjęcia przez większość społeczeństwa. Pyły i dioksyny uwalniane z kominów domów to najczęściej pojawiające się niekontrolowane emisje powstające w wyniku spalania węgla i odpadów.  Wiedzę o wpływie na zdrowie takich zanieczyszczeń możemy znaleźć w sieci np. na stronach WHO. Wiemy już z mediów, że pyły pokonują barierę biologiczną i  trafiają do krwioobiegu poprzez proces oddychania, ale czy pamiętamy, że to właśnie emitowane dioksyny uważane są za jedne z najbardziej toksycznych substancji znanych człowiekowi, również stosowanych jako broń?” – pisał w swoim artykule nasz ekspert od czystego powietrza dr Andrzej Staniszewski.

 

Z czego składa się smog?

 

Główną przyczyną smogu jest tak zwana niska emisja, która odpowiada za pojawienie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji jak:

  • PM10 i PM 2,5 czyli cząstki zawieszone w powietrzu, zawierające substancje toksyczne m.in metale ciężkie, dioksyny, furany, a wszystko to dostaje się do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi;
  • SO2 czyli dwutlenek siarki, szkodliwy zarówno dla człowieka jak i środowisko, to on odpowiada za kwaśne deszcze;
  • NOx tlenki azotu, odpowiedzialne za dziurę ozonową;
  • Metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom;
  • Benzo(a)piren – są to substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia;
  • Dioksyny – związki chemiczne, odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

 

„Zanieczyszczenie powietrza w Polsce prowadzi do około 50 tys. przedwczesnych zgonów każdego roku. Ta liczba to jednak tylko wierzchołek góry lodowej tego problemu. To, o czym mniej się mówi, to tysiące przypadków rozwoju astmy, alergii czy nowotworów, a także rozległy wpływ na zdrowie psychiczne (m.in. depresja, niższe IQ, problemy z koncentracją), co szczególnie zagraża rozwijającym się organizmom, czyli dzieciom” – przypomina w swoim apelu stowarzyszenie Rodzice dla Klimatu.

 

20 stopni dla klimatu

 

Według lekarzy, najzdrowsza temperatura dla organizmu człowieka to 20 stopni Celsjusza. Poprzez zmianę średniej temperatury w pomieszczeniu tylko o jeden stopień można zyskać, również finansowo. Niemarnowanie ciepła to oszczędność na rachunkach około 5 – 8 %.

O tym, co realnie oznacza zmniejszenie temperatury w domach, zarówno dla klimatu, jak i dla domowego budżetu, można posłuchać w odcinku podcastu #BiznesDlaKlimatu – polecamy rozmowę z Jackiem Szymczakiem, prezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, która prowadzi społeczną akcję 20 stopni dla klimatu.

 

 

 

Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić już dziś? Przygotowaliśmy małą „ściągę”: